Jeugdtheaterlab

In het JeugdTheaterLab, we noemen het meestal JTL, maak je met leeftijdgenoten tussen de 12 en 18 jaar een theatervoorstelling gedurende het schooljaar.


Wij repeteren elke vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, meestal in de Le Pair zaal van Het Klooster, Park 1 in Nuenen, maar niet in de schoolvakanties. Daarnaast zijn er enkele zondag-repetities, waarin we de hele voorstelling doorlopen. De planning van de repetities wordt tijdens het seizoen aangepast in overleg met deelnemers.


De voorstelling komt tot stand met bijdragen van alle deelnemers. Je kunt meedoen als je tenminste op het voortgezet onderwijs zit, tot het moment dat je 18 jaar bent op 1 september van een nieuw seizoen. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je nog meedoen zolang je nog geen eindexamen hebt gedaan.


Buiten de repetities wordt van je verwacht dat je teksten leert, en deze thuis oefent.

Het maken van een theatervoorstelling is teamwerk. Het is dan ook belangrijk dat we op je kunnen rekenen. Dat betekent dat je op tijd aanwezig moet zijn, dat je eigenlijk zonder heel belangrijke reden de repetities voor de voorstelling niet mag missen en dat je tijdig je teksten kent.

Daarnaast word je gevraagd om mee te helpen bij het maken van decors, het zoeken naar kleding en rekwisieten en het maken van reclame in de vorm van het verspreiden van flyers, posters, bijdragen op social media en dergelijke. De vereniging kent (bijna) professionele ondersteuning om je hierbij te helpen, maar realiseer je dat het maken van een theatervoorstelling veel meer is dan alleen maar je rol spelen op het toneel! We houden jou zelf verantwoordelijk en zullen je daar regelmatig op wijzen.


Wij hebben de meeste contacten met elkaar via een besloten Whatsapp groep. Een smartphone is dus echt een must. Met ouders communiceren we via de mail.


Deelnemen aan het Jeugdtheaterlab kost € 100,- voor een heel seizoen.


Zin om mee te doen? Of wil je eerst een keer komen kijken?

Tijdens de eerste 2 bijeenkomsten, meestal in september, organiseren we workshops, waarin je kunt ervaren of toneel wat voor je is, en kun je kennismaken

met je leeftijdgenoten, de regisseur en de begeleiding vanuit de vereniging.

Het zijn allemaal gedreven mensen met hart voor theater. Als je je daarin thuis

voelt, doe er dan je voordeel mee! Je hoeft pas na de workshops aan te geven of je mee wilt doen aan het nieuwe seizoen. Deelname aan de workshops kost niets.

Als je aangeeft mee te willen werken aan de theaterproductie van het schooljaar betekent dat, dat wij (en je collega spelers!) op je rekenen. Tussentijds stoppen kan alleen in bijzondere gevallen.


Nog vragen? Gebruik dan ons contactformulier hieronder of kom gewoon tijdens de eerste repetities. Je bent welkom.