Over ons

De Lindespelers is een amateur toneelvereniging, die sinds 1976 toneelvoorstellingen geeft in Nuenen en daarbuiten. In de loop van die jaren hebben we een rijke toneelhistorie opgebouwd met uiteenlopende producties, van wagenspelen tot kluchten, blijspelen en klassiekers. Ca. 50 leden zijn wekelijks actief met repeteren, decorontwerp en -bouw, licht, geluid en kleding. Ons ‘home’ is Cultureel Centrum Het Klooster in Nuenen. We repeteren op dinsdagavond en vrijdagavond, beide avonden van 20.00 tot 22.30 uur. Onze voorstellingen spelen we meestal in de theaterzaal van Het Klooster, maar er zijn ook producties die zich beter lenen voor een buitenlocatie of een andere bijzondere locatie.

De Lindespelers, is een toneelvereniging met enthousiaste leden en waarin een goede en gezellige sfeer heerst. Een groep waarbij je je welkom en gerespecteerd weet, ongeacht je kwaliteiten. Als speler/ster of als ondersteunend medewerker. Want ook leden die zich bezighouden met licht, geluid, decor en kleding zijn voor ons onmisbaar!

Verhuur kleding en decor

Wist je dat je bij De Lindespelers ook kleding, licht- en geluid faciliteiten, decorstukken en rekwisieten kunt huren? Klik hier voor meer informatie!

Organisatie, beleid en financieën

Klik hier voor meer informatie over onze organisatie, het beleid en de financieën

Gedragscode

Klik hier voor onze gedragscode

Vertrouwenspersoon

Ervaar je (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook binnen de vereniging? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de vereniging. Dat is geen lid van het Bestuur. Op dit moment is dat Karien.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Toneelvereniging de Lindespelers is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Aan een ANBI wordt een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet onder meer bestuur, beleid, activiteiten en de financiële huishouding transparant zijn, zowel binnen als buiten de vereniging. Door middel van publicaties op onze website willen wij aan die voorwaarden voldoen. Een ANBI geniet een een aantal (fiscale) voordelen. Dat geldt ook voor mensen en bedrijven die een ANBI een warm hart toedragen. In de verlening van diensten en in de vorm van schenkingen. Om u een beeld te geven van wat er met bijdragen van derden gebeurt bij de vereniging willen wij een transparante vereniging zijn. Mocht u vragen hebben over de organisatie, het beleid, onze activiteiten of het financiële overzicht, dan kunt u zich richten tot het Bestuur.